dawanie jako sposób na zysk u nas i u innych

„Give and Take” to książka autorstwa Adama Granta, profesora psychologii na Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii. Książka ta opisuje trzy style zachowań, jakie stosują ludzie w swoich relacjach z innymi – dawanie, branie i współpracę. Autor opisuje, jak każdy ze stylów wpływa na osiąganie sukcesu w różnych dziedzinach życia, w tym w biznesie, pracy i życiu prywatnym.

Poniżej przedstawiam kluczowe idee zawarte w książce:

  1. Ludzie, którzy stosują styl dawania, zwykle osiągają długotrwały sukces. Dają innym bez oczekiwania natychmiastowej rekompensaty, co prowadzi do tworzenia relacji opartych na wzajemnej zaufaniu i dobrej woli.
  2. Styl brania, który polega na skupieniu się na własnych interesach bez troski o innych, może prowadzić do krótkotrwałych korzyści, ale w dłuższej perspektywie przynosi mniej sukcesu.
  3. Współpraca, która polega na dążeniu do osiągnięcia korzyści dla obu stron, jest najlepszym sposobem na osiągnięcie długotrwałego sukcesu. Współpracujący ludzie są otwarci na pomysły i sugestie innych, co prowadzi do kreatywności i innowacyjności.
  4. Autor pokazuje, że styl dawania można uczyć i rozwijać poprzez aktywną pomoc innym i zwiększanie świadomości na temat korzyści wynikających z dawania.
  5. W książce opisane są również różne strategie, które można zastosować w codziennej pracy i życiu, aby zwiększyć swoją skłonność do dawania, takie jak „szukanie sposobności do dawania” czy „łączenie sił z innymi dającymi ludźmi”.
  6. Książka zawiera wiele przykładów ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki stylowi dawania, jak i tych, którzy zastosowali styl brania i przyniosło to krótkotrwałe korzyści, ale później skończyło się niepowodzeniem.

Podsumowując, „Give and Take” to książka, która pozwala zrozumieć, jak styl zachowań wpływa na osiąganie sukcesu w różnych dziedzinach życia. Autor przedstawia, że styl dawania może prowadzić do długotrwałego sukcesu, a styl brania – do krótkotrwałych korzyści. Współpraca natomiast jest najlepszym sposobem na osiągnięcie długotrwałego sukcesu. Książka ta może pomóc w rozwijaniu umiejętności dawania i zwiększaniu skłonności do współpracy.