strategia niebieskiego oceanu

„Blue Ocean Strategy” to książka autorstwa W. Chan Kim i Renée Mauborgne, wydana w 2005 roku. Autorzy opisują w niej nowe podejście do strategii biznesowej, które pozwala na tworzenie nieograniczonej przestrzeni rynkowej – tzw. „niebieskiego oceanu” – zamiast konkurowania na przeludnionym „czerwonym oceanie”.

Kim i Mauborgne twierdzą, że większość firm koncentruje się na konkurowaniu z innymi graczami na rynku – „czerwonym oceanie” – poprzez oferowanie podobnych produktów i usług w celu zdobycia większego udziału w rynku. Jednakże, takie podejście zazwyczaj prowadzi do niskiej marży zysku, ponieważ firmy wciąż walczą między sobą o ograniczoną liczbę klientów i zasobów.

Zamiast tego, autorzy proponują tworzenie „niebieskiego oceanu” poprzez tworzenie całkowicie nowych rynków i potrzeb klientów, co pozwala firmom na uniknięcie konkurencji i zdobycie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Według Kim i Mauborgne, kluczowym elementem „niebieskiego oceanu” jest oferowanie produktów i usług, które są innowacyjne i przynoszą dodatkową wartość dla klientów, co przyciąga nowych klientów i zwiększa marżę zysku.

Autorzy proponują cztery kroki do tworzenia „niebieskiego oceanu”:

  1. Odkrywanie – szukanie nowych możliwości rynkowych poprzez poszukiwanie nowych potrzeb i trendów wśród klientów, którzy nie są jeszcze obsługiwani przez rynek.
  2. Kształtowanie – tworzenie nowej oferty produktowej lub usługowej, która spełni potrzeby klientów, a jednocześnie będzie unikatowa i innowacyjna.
  3. Odkrywanie – testowanie i rozwijanie nowej oferty produktowej lub usługowej na rynku poprzez uzyskiwanie opinii klientów i ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb rynkowych.
  4. Zarabianie – osiąganie przewagi konkurencyjnej poprzez zdobycie nowych klientów i zwiększanie marży zysku.

Kim i Mauborgne prezentują wiele przykładów firm, które odniosły sukces, stosując „niebieską oceaniczną strategię”. Wśród tych firm znajdują się m.in. Cirque du Soleil, który połączył elementy teatru i cyrku, tworząc nowy rodzaj rozrywki, czy też Yellow Tail, który wprowadził na rynek innowacyjne, inne wina o lepszej jakości i niższej cenie niż konkurencja. W książce przedstawione są również przykłady firm, które nie zastosowały tej strategii i poniosły porażki, np. Kodak, który zignorował trend cyfrowych aparatów fotograficznych.

Autorzy podają również zestaw narzędzi i technik, które umożliwiają wdrożenie „niebieskiej oceanicznej strategii” w praktyce. Do najważniejszych z nich należą m.in. tworzenie nowych rynków, redefiniowanie istniejących, koncentracja na niefinansowych czynnikach sukcesu, takich jak wartości i emocje, oraz wykorzystywanie synergii między różnymi dziedzinami.

Książka „Blue Ocean Strategy” z pewnością zainteresuje przedsiębiorców, menedżerów i osoby zajmujące się marketingiem. Autorzy pokazują, że w dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja jest bardzo silna, ważne jest nie tylko udoskonalanie istniejących produktów i usług, ale przede wszystkim tworzenie czegoś zupełnie nowego. „Niebieska oceaniczna strategia” może pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej i pozyskaniu nowych klientów.

Podsumowując, „Blue Ocean Strategy” to książka, która prezentuje innowacyjne podejście do zarządzania i marketingu. Autorzy pokazują, że nie wystarczy jedynie ulepszać istniejących produktów, ale trzeba tworzyć coś zupełnie nowego, co przyciągnie klientów i sprawi, że konkurencja przestanie mieć znaczenie. Książka ta jest nie tylko inspiracją dla przedsiębiorców, ale także źródłem konkretnych narzędzi i technik, które można wdrożyć w praktyce.